Hoe gaat Nederland verder gelet op de jaarlijkse import van honderdduizenden kalfjes voor het hier produceren van (blank) kalfsvlees? Vlees voor export. En de impact op ons milieu van mest (stikstof) van de importkalveren?  Een Dialoog in 2021:

Jaar van het importKALF

Opinieplatform

Wij nodigen zowel profit als non-profit (landbouw)organisaties uit een opinie te geven over de import van kalveren. Ook benaderen wij organisaties actief om hun mening te geven.
SPELREGELS voor inzenden reactie:
-          Schrijf een korte alinea met de kern van de mening vergezeld van een pdf met daarin de motivatie achter de stellingname. De alinea wordt gepubliceerd op de website, de pdf kan worden gedownload door bezoekers van de site ter inzage. Geef duidelijk aan van welke organisatie de opvatting is, logo bijsturen mag.
-          Ingezonden reacties worden op deze website www.jaarvanhetimportkalf.nl onderaan op deze pagina
geplaatst.  
Stuur uw reactie in via info@jaarvanhetimportkalf.nl

VRAAGSTELLING

Ingezonden OPINIES en documenten:

Organisatie

Kern alinea

PDF bestand met gehele opinie

Platform Landbouw, Innovatie en Samenleving

Geart Benedictus

Het Platform adviseert overheid en de vleeskalverhouderij met klem om de sector op te splitsen en over Europa te verspreiden. Importeren van kalveren is een te groot risico voor de Nederlandse melkveehouderij en varkenshouderij. Het bedrijfsmodel van de vleeskalverhouderij is gebouwd op een groot aantal transporten van kalveren uit grote delen van Europa naar Nederland. Nuchtere kalveren worden geïmporteerd uit circa 13 landen . Dit maakt dat deze sector in principe een groot risico vormt voor de import en verspreiding van infectieziekten, zowel voor de Nederlandse als de gehele Europese rundveehouderij. 

Rapport Landbouw-gerelateerde
infectieziekten


Geert Laugs

Eerste stap
Verre veetransporten moeten zo snel mogelijk worden beëindigd: ze brengen enorm dierenleed met zich mee en ze zijn onnodig. Het is immers goed mogelijk gekoelde karkassen te vervoeren, of om dieren dichtbij of op de boerderij van oorsprong te laten opgroeien (en slachten).
Als het gaat om jonge kalveren zijn er een aantal extra redenen om te stoppen met verre transporten: de dieren zijn erg jong en kwetsbaar, de reizen zijn vaak onaanvaardbaar lang (bijvoorbeeld uit Ierland, Polen en de Baltische staten) en het risico op insleep van ziekten is groot.

Compassion in World Farming streeft naar een kleinere, diervriendelijkere, duurzame en gezonde veehouderij.  
zie pdf 'Eerste stap'

Eerste stap

Nieuwe Oogst 
(Ledenblad LTO)

Wil Meulenbroeks (Vakgroep voorzitter melkveehouderij van LTO):
"
Is het nodig om zoveel kalveren te importeren? Nee, dat is in onze ogen niet noodzakelijk. Maar als je minder kalveren wilt importeren, moet dat stapsgewijs. Het risico bestaat anders dat onze ketenstructuur instort.'   

Artikel in Nieuwe Oogst